Καλωσήρθατε σε ένα κόσμο ασφάλειας!

info@videofied.com.gr

231 093 6750

Top

Videofied 2.0 – Smartphone App

VideofiedVideofied 2.0 – Smartphone App

Videofied 2.0 – Smartphone App

Όπλιση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο Videofied 2.0 με το Κέντρο Λήψης Σημάτων.

Με τη νέα εφαρμογή smartphone Videofied 2.0 μπορείτε να ελέγχετε ένα σύστημα ασφαλείας Videofied απομακρυσμένα.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Επιτρέπει στους τελικούς χρήστες να:

  • Ανάγνωση του αρχείου καταγραφής συμβάντων του συστήματος
  • Αφόπλιση/Όπλιση με ολική όπλιση ή μερική όπλιση συγκεκριμένων ζωνών
  • Αίτηση Φωτογραφιών από Ανιχνευτές Κίνησης
  • Αίτηση βίντεο από Ανιχνευτές Κίνησης

Compatible with :